خیریه بهارک

 

هدف از این خیریه استفاده بهینه از پوشاکی است که دیگر شما از آن استفاده نمی کنید. پوشاکی که برای کودکان نیازمند قابل استفاده است. ما به کمک شما این لباس ها را جمع آوری کرده و به دست نیازمندان و مراکز معتبری که در این زمینه فعال هستند، می رسانیم.

برای شرکت در این کار خیر کافیست فرم زیر را چاپ و پر کرده و یا اطلاعات درخواستی را روی بسته ارسالی خود نوشته ، سپس آن را به آدرس فروشگاه ارسال نمایید.

آدرس فروشگاه : تهران ـ خیابان بهارجنوبی، ساختمان چهلستون، پلاک  69 کدپستی: 1561713163

jadval