pedarbozorg

افزایش سن امید به زندگی و امکانات باعث افزایش ازدواج در میان افراد سالمند و پیرمردها و پیرزن ها شده است به طوری که آمار ثبت احوال نشان می دهد که در سال گذشته ازدواج این افراد درصدی از آمارهای ازدواج در تمامی سنین را به خود اختصاص داده است که البته شاید تعداد آنها کم باشد اما باز هم نشان دهنده امید و زندگی و سلامت در میان این افراد است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با بیان این مطلب افزود: نکته جالب توجهی که در میان آمارها وجود دارد این است که 900 ولادت در سال 94 مربوط به پدران بالای 70 سال است.

علی اکبر محزون گفت: استان سیستان و بلوچستان با 247 ولادت، 27.4 درصد کل ولادت های مربوط به پدران این سن در کل کشور را به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز خراسان رضوی با 91 ولادت و خوزستان با 69 ولادت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

 مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال همچنین به فرزندآوری مادران 49 سال به بالا اشاره کرد و گفت: 209 مورد ولادت در 9 ماهه سال قبل به ثبت رسیده که میانگین سنی مادران بیش از 49 سال بوده است.

محزون گفت: همچنین ولادت های مربوط به زنان 45 تا 49 سال 2 هزار و 165 مورد بوده که با در نظر گرفتن ولادت های زنان بالای 49 سال، در مجموع ولادت های بالای 45 سال، 2 هزار و 374 مورد ثبت شده است.

وی در مورد ازدواج افراد بالای 60 سال نیز گفت: از کل 520 هزار و 240 ازدواج در 9 ماهه سال 94، 7 هزار و 868 مورد مربوط به مردان بالای 60 سال و هزار و 174 مورد نیز مربوط به زنان بالای 60 سال بوده که در دفاتر رسمی به ثبت رسیده است.

براساس آمارهای 9 ماهه سال 94 سازمان ثبت احوال، بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده ( در گروه سالمندان) مربوط به مردان گروه سنی 55 تا 59 سال و زنان گروه سنی 50 تا 54 سال بوده که 898 مورد به ثبت رسیده است.

همچنین طلاق در میان مردان 65 تا 69 سال و زنان 55 تا 59 سال نیز 199 مورد رخ داده و در میان مردان 70 تا 74 سال و زنان 55 تا 59 سال میزان ثبت طلاق 122 مورد بوده است.

از سوی دیگر آمار طلاق در میان مردان سالمند 75 ساله و بیشتر با زنان 55 تا 59 سال نیز 191 مورد ثبت شده و ثبت طلاق در میان مردان همین سن با زنان گروه سنی 50 تا 54 سال 181 مورد بوده است.

Leave a comment

Your email address will not be published.